016 22 80 68       info@derobbedoesjes.be       Stationstraat 60, 1910 Kampenhout

Kinderdagverblijf ‘De Robbedoesjes’: Huisregels en info

1.   Wie zijn wij?

Wij zijn een groepsopvang met een vergunning en erkenning van Kind en Gezin in de Stationsstraat 60 te 1910 Kampenhout. We bieden plaats aan 28 kindjes, tussen 3 maand en 3 jaar. We werken uitsluitend  met ervaren en geschoold verzorgend personeel.
Wij schenken aandacht aan de persoonlijke mogelijkheden van jouw oogappel. Kwaliteit en verantwoordelijkheid zijn voor ons van het grootste belang want wij willen dat niet alleen jouw kind, maar ook jij zelf je thuis voelt bij ons. Wij willen dat je jouw kindje met een gerust gemoed aan ons kan toevertrouwen.  Open contacten en wederzijdse betrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Ouders hebben elk moment vrije toegang tot alle ruimtes in het verblijf

2.   Bereikbaarheid

Je kan ons bereiken via GSM: 0474/800844 of via het vaste tel nummer 016/228068.
Ons adres: Stationsstraat 60 1910 Kampenhout.

3.   Dagindeling van onze kindjes

 • Vanaf 7 uur kunnen de kinderen terecht in ons kinderdagverblijf. De kindjes zijn gewassen en aangekleed.
 • Tot 8.30u uur kunnen de kinderen bij ons ontbijten (zelf mee te brengen).
 • Om 9.30 uur moet iedereen binnen zijn (bij uitzonderingen zoals een doktersafspraak, dient dit op voorhand te worden gemeld).
 • In de voormiddag hebben de peuters vrij spel, wordt er voorgelezen, gezongen,…
 • Voor onze baby’s is er ruimte voor een dutje.
 • Vanaf 11 uur is er een verse maaltijd (aardappelen of pasta, groenten en vlees, aangepast aan de leeftijd).
 • Om 12 uur gaan de peuters die nood hebben aan een middagdutje naar bed.
 • Vanaf 14u30 krijgen de kinderen fruit, pudding of fruitpap.
 • In de namiddag wordt er geknutseld en/of is er ruimte voor vrij spel zingen, dansen,…
 • Ook voor de baby’s is er nog de gelegenheid om een dutje te doen.
 • Elk kind heeft zijn eigen ritme, indien het vroeger of later wil gaan slapen is dit geen probleem.

4.   Wat breng je mee voor je kind?

 • Voldoende luiers van de juiste maat, tenzij wij daarvoor zorgen tegen vergoeding. We verwittigen je telkens via onze dagelijkse info als de luiers bijna op zijn. Lees dus aandachtig het dagelijkse mailtje dat je van ons krijgt.
 • Fysiologische zoutoplossing (NACL) voor neusspoeling. Geen spuitbus maar single dosis buisjes aub.
 • Voldoende reservekledij van de juiste maat. Gelieve dit ook regelmatig na te kijken en aan te passen naarmate je kindje groter wordt en een andere maat nodig heeft.

5.   Voeding

 • Peuters die vroeg gebracht worden, mogen een boterhammetje meebrengen om samen met de andere Robbedoesjes op te eten. Dit plannen we tussen 7u en 8.30u.
 • Baby’s worden verondersteld ’s morgens een flesje of borstvoeding gekregen te hebben.
 • Het nodige aantal flesjes wordt per dag in een aparte verpakking meegegeven, op voorhand gedoseerd maar NIET KLAARGEMAAKT. Een extra dosis is altijd nuttig. Louise water wordt door ons voorzien.
 • Voor baby’s die nog flesvoeding drinken kunnen ook bij ons de uren variëren.
 • Flessen en doseerdoosjes voorzie je best van de naam van je baby zo is het altijd duidelijk van wie de doosjes zijn.
 • Het middagmaal en het vieruurtje worden elke dag vers bereid en zijn aangepast aan de leeftijd van het kind. We maken steeds een menu voor de ganse maand dat steeds ter inzage is.

6.   Ziekte

Een ziek kind kan in bepaalde gevallen in de opvang geweigerd worden, zoals bijvoorbeeld:

 • Het kind is te ziek om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
 • Het zieke kind vraagt te veel aandacht en zorg zodat de gezondheid of de veiligheid van de andere kinderen niet gegarandeerd kan worden.
 • Het kind heeft een of meerdere van deze symptomen:
  • Diarree: verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur bij een kind dat te ziek is om in de opvang te blijven.
  • Uitzondering: wanneer de diagnose ‘peuterdiarree’ wordt gesteld, mag het kind wél naar de opvang komen.
  • Braken
   • 2 of meer keer tijdens de laatste 24u bij een kind dat te ziek is voorr de opvang.
   • Wanneer er gevaar voor uitdroging bestaat door overvloedig vochtverlies.
   • Wanneer het een zuigeling jonger dan 6 maanden is.
  • Ademhalingsmoeilijkheden, gierende hoest of ademnood.
  • Koorts kan een reden zijn om een kind te weigeren in de kinderopvang maar koorts alleen is geen reden. Koorts moet steeds bekeken worden in combinatie met andere ziektetekenen. Indien het gepaard gaat met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid, rode huiduitslag, of je kind is te ziek om aan normale activiteiten deel te nemen of je kind vraagt te veel aandacht zodat de zorg en begeleiding van andere kinderen niet kan gegarandeerd worden zullen we vragen je kind zo snel mogelijk op te halen.
  • Huiduitslag van ongekende oorsprong in combinatie met koorts bij een te ziek kind of een verandering in het gedrag.
  • Mondzweertjes bij een te ziek kind.
  • Aanhoudende buikpijn van 2 uren of langer.
  • Het kind heeft een besmettelijke ziekte waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen, zoals bijvoorbeeld:
   • maagdarminfecties zoals o.a EHEC, E Coli, Salmonella, Paratyfus, en Thyfus, Shigella, Disenterie, yersinia, HUS enz.
   • Kinderziektes zoals o.a. Polio, Rode Hond, Windpokken, Mazelen, Bof en Kroep(Difterie).
   • Infectieziektes zoals o.a. Impetigo, Herpes Simplex Hepatitis A, Epi glottitis en hersenvliesontsteking.

 

 • Indien je kindje ziek is en niet naar de opvang kan komen, moet je dit melden vóór 8.30u ’s morgens.
  • Bij twijfel over wat kan of niet kan, contacteer je ons best vooraf.
  • Medicatie wordt enkel toegediend indien we een volledig ingevuld “briefje betreffende toediening van medicatie” in ons bezit hebben.
  • De aanpak van koorts bij kinderen in de opvang gebeurt altijd in overleg met de ouders.
  • Indien jouw kind langdurig ziek wordt(>8d) of voor meerdere dagen opgenomen dient te worden in een ziekenhuis, beschouwen wij dat als overmacht en betaal je geen opvangkosten. Dit wordt afgerekend de maand volgend op de afwezigheid. Ter bevestiging is een doktersattest nodig (binnen de week binnen te brengen). Andere afwezigheden wegens ziekte worden niet terugbetaald.

7.   Allergieën

Indien het kind allergisch reageert op bepaalde voedingsmiddelen dient dit vermeld te worden vóór het kind naar de kribbe komt. De voeding kan dan eventueel aangepast worden. Speciale light producten voor dieetvoeding zijn zelf mee te brengen. Onze dagprijs blijft dan hetzelfde.

 8.   Vaccineren

Kind en Gezin raadt aan uw kind te laten vaccineren tegen kinderziektes. Wij vinden dit belangrijk voor een gezonde opvangomgeving.

9.   Veiligheid

Voor de veiligheid van uw kindje laten we niet toe knuffels mee te nemen in bed voor zij die minder dan 1 jaar oud zijn. Voor zij die ouder zijn is het gebruik van een knuffel in bed niet aan te raden volgens Kind en Gezin.

Tutjes mogen in bed enkel gebruikt worden zonder parelsnoer of aanhechtingsclips.

Geef desnoods en reserve tut mee met vermelding van hun naam op de tut. Die gebruiken we dan tijdens het slapen.

10.        Verzekering

Voor gebeurlijke ongevallen zijn we gedekt door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Onze verzekering werd afgesloten bij de NV Ethias, Rue des Croisiers 24 – 4000 Luik onder het polis nummer 45284977 en op naam van BVBA De Robbedoesjes.

11.        Pedagogisch beleid

Wenprocedure: kindjes kunnen de week voor hun effectieve opvang komen wennen aan hun nieuwe ‘biotoop’.  Zo kan het stressgevoel voor zowel het kind als de ouder dalen en het comfortgevoel voor beiden stijgen. Wij bieden tegen vergoeding de mogelijkheid om gedurende vijf opeenvolgende voormiddagen onze opvang te komen verkennen. De lengte van de aanwezigheid kan dagelijks aangepast worden. Ouders kunnen samen met hun kindje komen en hun aanwezigheid geleidelijk aan verminderen.  In onze opvang wordt Nederlands gesproken met aandacht voor de thuistaal van de kindjes. Wij vinden het belangrijk dat onze gasten ons verstaan en begrijpen.

Kinderen krijgen voldoende ruimte om zowel binnen als buiten te spelen. Voor de peuters is er voldoende binnenruimte om te stappen, lopen, fietsen,… Buiten hebben we een grote tuin die volledig afgesloten is zodat kinderen er veilig kunnen spelen. Op de terrasruimte is voldoende plaats om te fietsen. Baby’s worden aangemoedigd om te bewegen op de speelmatten of het park. Rollen en zitten wordt regelmatig geoefend en afgewisseld. Bij goed weer kunnen de baby’s ook naar buiten. Met onze twee bolderkarren gaan we bij zonnig weer ook op stap buiten de opvang.

12.        Toezicht

Per groepje van maximum 18 kindjes zijn er minstens twee verzorgenden aanwezig die toezicht houden en zorgen voor een permanente begeleiding tijdens hun activiteiten.

Er is actief auditief (babyfoon) en visueel toezicht (regelmatige inspectie) tijdens het slapen.

De allerkleinsten slapen in aangepaste bedjes die in de babyruimte staan zodat er permanent toezicht is.

13.        Allerlei

Van uw kindje houden wij een inlichtingenfiche bij met o.a. telefoonnummers van de ouders, het nummer en adres van de huisarts, eventuele voedingsgewoontes en te nemen medicatie alsook belangrijke aandachtspunten.  Al deze gegevens worden zorgvuldig gebruikt en beveiligd zodat de privacy gewaarborgd blijft.

De aanwezigheid van uw kind in onze opvang wordt steeds digitaal geregistreerd. Wie het kindje komt ophalen staat genoteerd in het digitale dossier.

Bij wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden ouders 2 maand vooraf schriftelijk verwittigd.

14.        Klachten

Uiteraard staan wij open voor opmerkingen en/of klachten en zullen deze in vertrouwen, met de nodige discretie en zo efficiënt mogelijk bespreken en trachten op te lossen binnen een redelijke termijn. Hiervoor bestaat in onze opvang een uitgeschreven klachtenprocedure (zie bijlage 1).

Je kan steeds een klacht formuleren, en dit op verschillende manieren, mondeling bij het brengen of afhalen van je kind of telefonisch. Ook schriftelijk via een mail, brief of ons klachtenformulier (zie bijlage 2).

Indien we het onderling niet eens zouden geraken kan ook steeds je klacht melden aan Kind en gezin. De Klachtendienst is elke werkdag telefonisch bereikbaar vanaf 9 tot 16.30 uur, behalve op maandagnamiddag. Een klacht indienen kan hier ook schriftelijk of mondeling:

 • per brief naar Klachtendienst, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
 • per fax naar het nummer 02 534 14 48
 • per e-mail naar klachtendienst@kindengezin.be
 • of bel naar het nummer 02 533 14 14.

Gegevens van de organisator:

Bjorn Winnen:  Tel/ 0472/102 108
Mail:info@derobbedoesjes.be

Bedrijfsvorm: BVBA Ondernemingsnummer 0844825062